CÔNG TY MUA BÁN NỢ 

    VƯỢNG PHÁT

    CHUYÊN : Gán Nợ – Đáo Nợ Bank

    Hỗ Trợ : Cho Vay Lãi Thấp Để Trả Nợ

    Điện Thoại : 0909.664.871

    Đòi Nợ Thuê – Mua Bán Nợ = HỖ TRỢ: Cho Vay Để Trả Nợ.