HƯỚNG DẪN ĐÒI NỢ KHI DOANH NGHIỆP ĐÃ GIẢI THỂ?

 • Post author:
 • Post category:Chưa phân loại

HƯỚNG DẪN ĐÒI NỢ KHI DOANH NGHIỆP ĐÃ GIẢI THỂ?

Hướng dẫn đòi nợ khi doanh nghiệp đã giải thể là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các chủ nợ. Để tiến hành giải thể thì doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện bắt buộc là thanh toán những khoản nợ trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp doanh nghiệp đã giải thể nhưng vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ trả nợ. Trong trường hợp này chủ nợ cần làm gì để đòi được nợ khi doanh nghiệp đã giải thể? Sau đây Luật sư doanh nghiệp sẽ giải đáp cụ thể vấn đề này.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo hai điều kiện sau:

 1. Doanh nghiệp đảm bảo đã thanh toán hết tất cả khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 2. Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Doanh nghiệp đã giải thể rồi có đòi được nợ không?

 • Căn cứ Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020 doanh nghiệp đã giải thể nhưng chưa thanh toán nợ là hành vi cố tình không kê khai các khoản nợ chưa thanh toán khi làm hồ sơ giải thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Như vậy, hồ sơ giải thể không đảm bảo tính trung thực và chính xác.
 • Trong trường hợp này, những người quản lý đứng đầu doanh nghiệp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Dân sự năm 2015. Do đó, tổ chức cá nhân hoàn toàn có thể đòi được nợ chưa thanh toán nếu như trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể của doanh nghiệp.
 • Theo khoản 1 Điều 288 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên có quyền đòi nợ có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Hướng dẫn khởi kiện chủ doanh nghiệp để đòi nợ

Để đảm bảo quyền lợi cho công ty, bên có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm có quyền làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người đứng đầu, lãnh đạo công ty đối tác sinh sống, cư trú làm việc để yêu cầu bồi thường.

Thủ tục khởi kiện chủ doanh nghiệp để đòi nợ gồm:

Hồ sơ khởi kiện đòi nợ doanh nghiệp gồm:

Đơn khởi kiện ( Mẫu số 23-DS, ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP, do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017)

Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh đính kèm (khoản 5, Điều 189, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

 • Hợp đồng và các chứng từ xác nhận công nợ;
 • Bản sao có công chứng chứng thực CMND hoặc sổ hộ khẩu;
 • Các tài liệu liên quan khác.
 1. Nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú
 2. Tiền tạm ứng án phí được quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

Tòa án cho người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí.

 1. Thời hiệu khởi kiện:

Tại Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Đương sự chỉ được quyền yêu cầu Tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.

 1. Tiến trình thụ lý vụ kiện:
 • Xét xử sơ thẩm
 • Xét xử phúc thẩm
 • Xem xét lại bản án theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm.
 1. Thời gian giải quyết vụ án sơ thẩm: 4 đến 6 tháng.