Bồi dưỡng 3 triệu cho thông tin mộ liệt sỹ

Theo quy định, người cung cấp thông tin mộ liệt sỹ sẽ được bồi dưỡng 3 triệu, công ty dịch vụ thu nợ và dịch vụ thám tử uy tín.

Theo quy định mới nhất của nhà nước, người nào cung cấp chính xác thông tin mộ liệt sỹ sẽ được bồi dưỡng 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng, đây là phần thưởng khích lệ cho những người cung cấp thông tin quý giá này. Công ty dịch vụ thu nợ và dịch vụ thám tử đưa tin về chế độ dành cho những người cung cấp thông tin mộ liệt sỹ mới nhất áp dụng năm 2017.

Theo đó, Theo Quyết định 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 75/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ ngày 10/9, người cung cấp thông tin về liệt sĩ được bồi dưỡng các mức sau:

- 3.000.000 đồng với thông tin chính xác; tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ.
 
- 5.000.000 đồng với thông tin chính xác; tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 2 đến 5 hài cốt liệt sĩ.
 
- 10.000.000 đồng với thông tin chính xác; tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 6 hài cốt liệt sĩ trở lên.
 
Mức hiện hành theo Quyết định 75/2013/QĐ-TTg là 2.000.000 đồng với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được ít nhất là một hài cốt liệt sĩ. Quyết định 35/2017/QĐ-TTg cũng nâng mức tiền gấp đôi với những người trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, người làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp còn được bồi dưỡng sức khỏe 500.000 đồng/người (không quá 2 lần/năm). Mức cũ là 280.000 đồng. Người làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 220.000 đồng/người/ngày thực tế làm việc. Mức cũ là 100.000 đồng/người.