Bồi dưỡng 3 triệu cho thông tin mộ liệt sỹ
Bồi dưỡng 3 triệu cho thông tin mộ liệt sỹ

Theo quy định mới nhất của nhà nước, người nào cung cấp chính xác thông tin mộ liệt sỹ sẽ được bồi dưỡng 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng, đây là phần thưởng khích lệ cho những người cung cấp thông tin quý giá này. Công ty dịch vụ thu nợ và dịch vụ thám tử đưa tin về chế độ dành cho những người cung cấp thông tin mộ liệt sỹ mới nhất áp dụng năm 2017.